Светлана Сарийска

Информация за цитиране:

Сарийска, С. (2023) Благодарността в полето на моралното функциониране и благополучие на личността. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том II, Пловдивско университетско издателство, с. 58 – 69, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)