Боряна Иванова

Информация за цитиране:

Иванова, Б. (2023) Възгледите на педагози, родители и деца за подготовката и готовността на децата за училище. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том II, Пловдивско университетско издателство, с. 96 – 109, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)