Уважаеми преподаватели,

През настоящата 2023 година предстои издаването на том II на Годишника на Педагогическия факултет, в който ще се публикуват най-значимите научни достижения на академичната колегия на Педагогическия факултет.

Публикациите ще бъдат издадени на хартиен носител с печатен ISSN и в електронен вариант с онлайн ISSN на сайта на Педагогическия факултет.

Очакваме Вашите научни разработки на имейл: yearbook@uni-plovdiv.bg

Крайният срок за подаване на статиите е 01 юни 2023 г. 

Указания за авторите на ръкописите можете да намерите тук.

Проф. д-р Владимира Ангелова
Декан на Педагогическия факултет