Елена Събева

Информация за цитиране:

Събева, Е. (2022) За субектната позиция на родителя в сферата на предучилищното образование. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том I, Пловдивско университетско издателство, с. 38 – 53, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)