Елена Каменова

Информация за цитиране:

Каменова, Е. (2023) Значението на допълнителните дейности за социално-емоционално развитие на деца от предучилищна възраст. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том II, Пловдивско университетско издателство, с. 123 – 132, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)