Надя Делчева

Информация за цитиране:

Делчева, Н. (2023) Игровата методика на Вячеслав Воскобович и неговите развиващи игри в процеса по формиране на елементарни математически представи при 5 – 7-годишните деца. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том II, Пловдивско университетско издателство, с. 253 – 269, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)