Хилда Терлемезян

Информация за цитиране:

Терлемезян, Х. (2022) Овладяване на действието събиране на числата до 20 с преминаване чрез използване на интерактивни работни листове за обучение. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том I, Пловдивско университетско издателство, с. 25 – 37, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)