Владимира Ангелова, Александра Николова

Информация за цитиране:

Ангелова, В., Николова, А. (2022) Овладяване на действието събиране на числата до 20 с преминаване чрез използване на интерактивни работни листове за обучение. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том I, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, с. 9 – 24, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)