Таня Вазова

Информация за цитиране:

Вазова, Т. (2023) Пандемията деменция в Европа. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том II, Пловдивско университетско издателство, с. 170 – 184, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)