Биляна Гинина

Информация за цитиране:

Гинина, Б. (2023) Приложения на процесуалните теории за мотивацията в управление на организационното поведение. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том II, Пловдивско университетско издателство, с. 185 – 204, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)