Биляна Калоферова

Информация за цитиране:

Калоферова, Б. (2022) Професионалните компетентности на педагога и проекцията им при изграждане „образ и чувство“ на педагогическата ситуация. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том I, Пловдивско университетско издателство, с. 174 – 186, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)