Десислава Апостолова

Информация за цитиране:

Апостолова, Д. (2023) Развиване на социални умения за превенция на поведенчески проблеми в предучилищна възраст. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том II, Пловдивско университетско издателство, с. 110 – 122, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)