Силвия Гърневска

Информация за цитиране:

Гърневска, С. (2022) Развитие на икономическата и финансовата грамотност на учениците в обучението по технологии и предприемачество в начален етап. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том I, Пловдивско университетско издателство, с. 124 – 136, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)