Проф. д-р Владимира Ангелова

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Методика на обучението по математика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Проф. д.п.н. Румяна Танкова

Методика на обучението по български език и литература,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Проф. д-р Галин Цоков

Педагогика и управление на образованието,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Проф. д.п.н. Веселин Маргаритов

Теория и методика на физическото възпитание,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Проф. д.п.н. Валентина Маргаритова

Теория и методика на физическото възпитание (Спортна статистика),
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Проф. д.изк.н. Бисер Дамянов

Методика на обучението по изобразително изкуство,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Проф. д.п.н. Дора Левтерова

Специална педагогика, Специална психология,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Проф. д-р Таня Бурдева

Методика на обучението по музика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Проф. д-р Инго Еилкс

Дидактика на обучението по природни науки и химия,
Университет в Бремен, Германия

Проф. д.п.н. Мира Цветкова-Арсова

Специална педагогика,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Румяна Папанчева

Методика на обучението по математика,
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Доц. д-р Кирилка Тагарева

Психология,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Доц. д-р Людмила Векова

Икономика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Доц. д-р Елена Събева

Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика),
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Доц. д-р Хилда Терлемезян

Методика на обучението по чужд език (английски език),
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Доц. д-р Ани Епитропова

Методика на обучението по човека, природата и обществото,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“