Гергана Славчева-Андонова

Информация за цитиране:

Славчева-Андонова, Г. (2022) Теоретични концепции за тревожността. съвременни изследователски задачи. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том I, Пловдивско университетско издателство, с. 112 – 123, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)