Изисквания

  Текстовете в онлайн списание „Studia iuris“ са собственост на техните автори и се публикуват само и единствено с тяхно съгласие. В списанието се публикуват само авторски материали, които не са отпечатвани в други електронни или печатни издания. Статиите следва да изразяват обосновани становища, да включват позоваване на нормативна уредба, съдебна практика, на научни трудове и др. Обемът на една статия не трябва да надвишава 20 стандартни машинописни страници от 1800 знака на всяка страница.  

  Оформяне на статия

  • Тема на български език: Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock.
  • Име и фамилия на автора, научна степен и заемана длъжност на български език:Times New Roman, size 12, Bold,  Italic, Align Right.
  • Афилиация на български език: Times New Roman, size 12, Italic, Align Right.  
  • Анотация на български език: до 150 думи, Times New Roman, size 12, Italic.
  • Ключови думи на български език: не повече от 10, Times New Roman, size 12.
  • Тема на английски език: Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock.
  • Име и фамилия на автора, научна степен и заемана длъжност на английски език:Times New Roman, size 12, Bold,  Italic, Align Right.
  • Афилиация на английски език: Times New Roman, size 12, Italic, Align Right.    
  • Анотация на английски език: до 150 думи, Times New Roman, size 12, Italic.
  • Ключови думи на английски език: не повече от 10, Times New Roman, size 12.
  • Текст на материала: Times New Roman, size 12, Regular, Justified, междуредие 1.5.
  • Номерация на страниците: Times New Roman, size 10, Bottom of page, Plain Number 3.
  • Бележки под линия: Times New Roman, size 10, Regular, Justified.

  Изисквания

  Текстовете в онлайн списание „Studia iuris“ са собственост на техните автори и се публикуват само и единствено с тяхно съгласие. В списанието се публикуват само авторски материали, които не са отпечатвани в други електронни или печатни издания. Статиите следва да изразяват обосновани становища, да включват позоваване на нормативна уредба, съдебна практика, на научни трудове и др. Обемът на една статия не трябва да надвишава 20 стандартни машинописни страници от 1800 знака на всяка страница.  

  Оформяне на статия

  • Тема на български език: Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock.
  • Име и фамилия на автора, научна степен и заемана длъжност на български език:Times New Roman, size 12, Bold,  Italic, Align Right.
  • Афилиация на български език: Times New Roman, size 12, Italic, Align Right.  
  • Анотация на български език: до 150 думи, Times New Roman, size 12, Italic.
  • Ключови думи на български език: не повече от 10, Times New Roman, size 12.
  • Тема на английски език: Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock.
  • Име и фамилия на автора, научна степен и заемана длъжност на английски език:Times New Roman, size 12, Bold,  Italic, Align Right.
  • Афилиация на английски език: Times New Roman, size 12, Italic, Align Right.    
  • Анотация на английски език: до 150 думи, Times New Roman, size 12, Italic.
  • Ключови думи на английски език: не повече от 10, Times New Roman, size 12.
  • Текст на материала: Times New Roman, size 12, Regular, Justified, междуредие 1.5.
  • Номерация на страниците: Times New Roman, size 10, Bottom of page, Plain Number 3.
  • Бележки под линия: Times New Roman, size 10, Regular, Justified.

  Изисквания

  Текстовете в онлайн списание „Studia iuris“ са собственост на техните автори и се публикуват само и единствено с тяхно съгласие. В списанието се публикуват само авторски материали, които не са отпечатвани в други електронни или печатни издания. Статиите следва да изразяват обосновани становища, да включват позоваване на нормативна уредба, съдебна практика, на научни трудове и др. Обемът на една статия не трябва да надвишава 20 стандартни машинописни страници от 1800 знака на всяка страница.  

  Оформяне на статия

  • Тема на български език: Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock.
  • Име и фамилия на автора, научна степен и заемана длъжност на български език:Times New Roman, size 12, Bold,  Italic, Align Right.
  • Афилиация на български език: Times New Roman, size 12, Italic, Align Right.  
  • Анотация на български език: до 150 думи, Times New Roman, size 12, Italic.
  • Ключови думи на български език: не повече от 10, Times New Roman, size 12.
  • Тема на английски език: Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock.
  • Име и фамилия на автора, научна степен и заемана длъжност на английски език:Times New Roman, size 12, Bold,  Italic, Align Right.
  • Афилиация на английски език: Times New Roman, size 12, Italic, Align Right.    
  • Анотация на английски език: до 150 думи, Times New Roman, size 12, Italic.
  • Ключови думи на английски език: не повече от 10, Times New Roman, size 12.
  • Текст на материала: Times New Roman, size 12, Regular, Justified, междуредие 1.5.
  • Номерация на страниците: Times New Roman, size 10, Bottom of page, Plain Number 3.
  • Бележки под линия: Times New Roman, size 10, Regular, Justified.