Интердисциплинарна научна конференция

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ

Изданието е публикувано с финансовата подкрепа на Фонд „Научни

изследвания“ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Съставител:

Доц. д-р Ани Епитропова

Рецензенти:

Проф. д-р Румяна Танкова

Проф. д-р Владимира Ангелова

Доц. д-р Николинка Атанасова

Доц. д-р Кирилка Тагарева

Доц. д-р Людмила Векова

 

Авторски колектив, 2020

© Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2020

ISBN 978-619-202-599-1

Коректор: Жанет Желязкова

Предпечатна подготовка: Цветелина Сотирова

Печат и подвързия: УИ „Паисий Хилендарски“

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.