Биляна Калоферова

Информация за цитиране:

Калоферова, Б. (2023) Умения за устойчиво развитие и здравословен начин на живот на детето от предучилищна възраст. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том II, Пловдивско университетско издателство, с. 133 – 144, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)