Валерий Пърликов

Информация за цитиране:

Пърликов, В. (2023) Цитирането като имплицитно (авторитарно) волеизявление, придошло като чуждост в актуалността на общението само за да я снеме. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том II, Пловдивско университетско издателство, с. 70 – 95, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)